• info@bapharma.com

Nadir Hastalıklar

  • Nadir hastalıklar, genel nüfusa kıyasla çok az sayıda insanda görülen hastalıklardır. Genel bir ifade olarak, 2.000 ve üzeri kişide 1 görülen hastalıklar nadir hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Tabi, bir hastalık bir bölgede nadir görülürken, başka bir bölgede sıklıkla görülebilir. Örneğin, genetik kökenli bir anemi olan Talasemi Kuzey Avrupa’da nadir iken Akdeniz bölgesinde yaygındır. Genetik hastalıkların geneli nadir hastalıklar olsa da her nadir hastalık genetik hastalık değildir. Örneğin çok nadir bulaşıcı hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve nadir görülen kanserler de bulunmaktadır.

  • Nadir hastalıklar, ciddi, çoğunlukla kronik ve ilerleyici hastalıklardır. Proksimal Spinal Müsküler Atrofi, Kondrodisplazi veya Rett Sendromunda olduğu gibi birçok nadir hastalıkta, belirtiler doğumda veya çocukluk döneminde gözlenebilmektedir. Ancak, nadir hastalıkların %50’den fazlası, Huntingon Hastalığı, Crohn Hastalığı ve Charcot-Marie-Tooth Hastalığı gibi erişkinlik döneminde ortaya çıkmaktadır.

  • BA Pharma ülkemizde sık görülen nadir hastalıkların tedavisi için gerekli ilaçları ülkemiz hastalarına ulaştırma hedefiyle kurulmuştur.